Dil öğrenme uygulamaları ne kadar etkili?

Top Tips for Learning a Language

Günümüzde yeni bir dil öğrenmek , ikinci ve üçüncü bir yabancı dile sahip olmak isteyen insan sayısı giderek artıyor. Globalleşen dünya içerisinde artık insanlar sadece İngilizce ile sınırlı kalmak istemiyor ve birbirinden farklı bir çok yabancı dile yöneliyorlar. Hal böyle olunca da dil öğrenme uygulamaları da gittikçe daha fazla kullanılır hale geldi. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise telefonla birlikte taşınabildiği için istenilen her yerde rahatlıkla kullanılabilmeleridir. Peki acaba uygulamalar, kullanıcıların istedikleri yerde yeni bir dil öğrenmelerine izin verirken, ne kadar etkili olmaktadır?

Bu, Michigan Devlet Üniversitesi Dilbilim ve Cermen, Slav, Asya ve Afrika Dilleri profesörü Shawn Loewen’in cevap vermeye çalıştığı bir soru.

İkinci Dil Çalışmaları programının direktörü olan Loewen, yeni bir dil öğretmede gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için popüler bir dil öğrenme uygulaması ve e-öğrenme platformu olan Babbel’e odaklanan bir çalışma yürüttü. 

Loewen, “Dünya çapında milyonlarca kişinin dil öğrenme uygulamaları kullanıyor olmasına rağmen, bunların konuşma becerileri üzerindeki etkileri konusunda yayınlanmış bir araştırma eksikliği var.” dedi. “Mobil dil öğrenme uygulamalarını yarı deneysel bir şekilde araştıran neredeyse hiçbir çalışma yok. Bu nedenle, bu sağlam ve metodolojik olarak titiz çalışma, alana önemli bir katkı sağlıyor.” diyerek açıklamada bulundu. 

Yabancı Dil Yıllıkları’nda yayınlanan çalışmada 85 üniversite öğrencisi İspanyolca öğrenmek için 12 hafta boyunca Babbel’i kullandı. Çalışmanın başında, öğrenciler İspanyolca’daki mevcut sözlü yeterliliklerini, sözcük dağarcığını ve dil bilgisini değerlendirmek için bir ön test yaptılar. 12 hafta sonra, tüm eğitim gereksinimlerini tamamlayan 54 öğrenci, ne kadar bilgi edindiklerini görmek için aynı testi tekrarladı.

Çalışma, gereksinimleri tamamlayan hemen hemen tüm öğrencilerin İspanyolca dil bilgisinde veya ileişim becerilerinde Babbel’i kullandıktan 12 hafta sonra iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

Loewen, “Genel olarak, bu çalışmadaki öğrenciler, geçerli bir konuşma testinde ölçülen sözlü yeterliklerini artırdılar. diyerek sözlerine devam etti: “Bu sonuçlar, Babbel’in kullanılmasının, önceki bir çalışmanın gösterdiği gibi, sadece dilbilgisi ve kelime bilgisi edinimini değil, sözlü iletişim becerilerinin gelişimini kolaylaştırabildiğini ortaya koyuyor.” 

Ayrıca beklendiği üzere öğrencilerin uygulamaya ayırdıkları zamanla geliştirdikleri kazanım ilişkili bulunmuştur. Yani ne kadar çok uygulamayı kullanıp çalışma yaparsanız sözlü yeterlilik, dilbilgisi ve kelime dağarcığı yönünden öğrenme kazanımlarınız artacaktır.

Araştırmacılarında belirttiği üzere etkili bir dil öğrenme uygulaması olabilmesinin önemli koşulu: öğrencilerin buna bağlı kalması ve ilerleme kaydetmek için gerekli zamanı ayırabilmeleridir. Zaten açıkça hayatta elde edilmek istenen her başarı veya kazananım içinde bu geçerli değil midir? Ne kadar emek verip çaba gösterilirse istenen başarı da o derece elde edilebilir. Dil öğrenimininde de herhangi bir yöntem sonuçta sadece araç olarak bize destek oluyor. Dil uygulamaları görsel işitsel vs çok fazla pozitif özelliği de içerdikleri için bazı insanlar için sadece kitaptan çalışma gibi klasik yöntemlere göre daha etkili olabilmektedir. Fakat bu çalışmada da görüyoruz ki önemli olanın bizim o araçtan olabildiğince faydalanabilmemiz vakit ayırarak emek göstermemiz gerektiğidir. 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir